CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. Chính sách bảo mật

– An Hưng Coffee coi quyền riêng tư của khách hàng là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi với Người dùng. Chính sách bảo mật sau đây áp dụng cho tất cả Người dùng trang Web: https://anhungcoffee.com/ của AN Hưng Coffee và tuân thủ các tiêu chuẩn sau.
– Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại về chính sách này, trước tiên bạn vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng theo thông tin tại mục 3 của Chính sách này.

2. Mục đích thu thập thông tin

– Để Người dùng sử dụng trang web An Hưng Coffee một cách tốt nhất, chúng tôi có thể yêu cầu thu thập thông tin cá nhân của Người dùng, Khách Hàng, Đối Tác nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).   Các thông tin thu thập là thông tin mang tính nhận dạng, bao gồm và không giới hạn: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, … để đăng ký tài khoản sử dụng, bao gồm cả số tài khoản ngân hàng đối với khách hàng là Đối Tác.

3. Lưu trữ và quản lý thông tin thu thập

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG COFFEE
– Trụ sở: Số 33A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Tp Bảo Lộc, T Lâm Đồng
– Dịch vụ CSKH _ Điện thoại: 0989.851.896 Email: anhungcoffeebl@gmail.com

4. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin mà An Hưng Coffee thu thập từ Người dùng sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau.
– Tư vấn, hỗ trợ cho Người dùng trong quá trình tạo tài khoản trên Website: https://anhungcoffee.com/
– Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại, thắc mắc.
– Gửi thông báo về các thông tin mới phù hợp với nhu cầu của Người dùng như thông tin về email quảng cáo, chương trình giảm giá, khuyến mãi và các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm tới Người dùng.
– Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thời gian xử lý

– Thông tin của Người dùng An Hưng Coffee được tự động lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Website https://anhungcoffee.com/ cho đến khi. Chúng tôi nhận được yêu cầu xóa thông tin của Người dùng hoặc Người dùng xóa tài khoản đăng nhập.

6. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người dùng

– Người dùng được quyền sử dụng dịch vụ của Chúng tôi trên Website: https://anhungcoffee.com/
– Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và click vào trang quản lý của tài khoản, sửa đổi.
– Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên https://anhungcoffee.com/
– Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên Website: https://anhungcoffee.com/. Chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Người dùng đã đăng tải.

7. Thừa nhận và chấp nhận chính sách bảo mật

– Bằng hình thức trao đổi với Chúng tôi và/hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên Website: https://anhungcoffee.com/. Người dùng đồng ý rằng đã đọc nội dung của Chính sách này và đồng ý để Chúng tôi thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của mình theo đúng quy định tại Chính sách này.
– An Hưng Coffee có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website https://anhungcoffee.com/ và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực từ ngày có thông báo.
– Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website: https://anhungcoffee.com/ , đồng nghĩa với việc Người dùng đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ tất cả các nội dung trong Chính sách này.

chính sách bảo mật

— An Hưng Coffee

Chữ Tâm vươn tầm thương hiệu —